Webwinkel Keurmerk en klantbeoordelingen

Op alle bestellingen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
Bij het plaatsen van een bestelling, verbind je je ertoe akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. Bestellen
Alle bestellingen moeten via de webshop van Miete Confiete verlopen, rechtstreekse bestellingen via mail of Facebook worden niet aanvaard. Bestellingen worden binnen de 48 uur na ontvangst van betaling verzonden. Bestellingen worden verwerkt volgens het ontvangen van de betalingen. Indien je koos voor afhalen, dan krijg je een email met melding dat de bestelling klaar ligt. Indien dit door omstandigheden langer zou duren wordt dit via email meegedeeld.
Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen kunt u altijd een email sturen naar info@mieteconfiete.be met bijkomende vragen.
Miete Confiete kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een levering die te laat aankomt of een levering die verloren gaat door overmacht, onvoorziene omstandigheden of door derden, met name de organisatie die instaat voor de levering. In geval van problemen zullen wij op zoek gaan naar een oplossing.

2. Betaling
Miete Confiete is een eenmanszaak onderhevig aan het Belgische BTW-stelsel. Alle aangeduide en/of vermelde prijzen (op offertes, website, toonzaal, nieuwsbrief, Facebook pagina, bestelbonnen ... ) zijn in principe BTW inbegrepen doch exclusief verzendingskosten - tenzij expliciet anders vermeld.

Je kan bij Miete Confiete betalen door:
- bij afhaling cash of elektronisch te betalen
- het bedrag over te schrijven op rekeningnummer Belfius IBAN : BE05 0689 0927 3175 BIC : GKCCBEBB
- elektronisch te betalen op de website (ondersteund door externe PSP provider MOLLIE en/of KLARNA - conform hun respectievelijke gebruiksvoorwaarden).

3. Verzending / afhaling / verzendgebied
Alle verzendingen worden opgestuurd in een aangepaste verpakking om beschadiging te voorkomen. Ons verzendgebied omvat Belgie, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Verenigd Koninkrijk. Miete confiete heeft het recht om verzending buiten dit gebied te weigeren.
In Belgie kan Miete Confiete leveren via afhaalpunten van Bpost, DPD, GLS, ... Zo kunt U het pakket ophalen op een moment dat best voor U past. Voor levering aan huis en buitenlandse zendingen werken we samen met diverse vervoerders. Alle tarieven en mogelijkheden vindt u hier: www.mieteconfiete.be/c-4455571/verzendkosten-retours.

We baseren ons qua prijsbepaling op de geldende tarieven en de gewicht- & volumebepalingen van de pakjesdiensten Bpost, Sendcloud, Myparcel, Post NL, DPD, GLS, ... (niet limitatieve lijst). Bij artikelen die wegens formaat en/of gewicht niet onder standaard verzending vallen, nemen we altijd eerst contact op om de geldende tarieven door te geven.
Miete Confiete kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een levering die te laat aankomt of een levering die verloren gaat door overmacht, onvoorziene omstandigheden of door derden, met name de organisatie die instaat voor de levering. In geval van problemen zoeken wij steeds naar een gepaste oplossing.
Als je ter plaatse in Assebroek-Brugge komt afhalen, betaal je natuurlijk geen verzendingskosten ! Dit kan tijdens de openingsuren van Atelier Miete Confiete OF na expliciete afspraak !!!

4. Herroepingsrecht
Miete Confiete doet er alles aan om je een mooi afgewerkt product en/of professionele diensten te bezorgen. Mocht het product ondanks onze grootse zorgen niet aan de verwachtingen voldoen, dat moet er binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail contact opgenomen worden (info@mieteconfiete.be).
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier, dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht.

Voor retourneren en en/of ruilen gelden volgende bijzondere voorwaarden:
- voorafgaande e-mail via info@mieteconfiete.be met vermelding van de artikelen, naam, woonplaats, rekeningnummer en de gemotiveerde redenen.
- gebruik van het modelformulier voor herroeping (zie onze juridische documenten - onderaan de algemene voorwaarden)
- stuur het artikel in de originele verpakking naar Miete Confiete, Wantestraat 122, B-8310 Assebroek-Brugge, Belgie (dit op kosten en verantwoordelijkheid van de klant - verstuur voor zekerheid met een track`n trace als bewijs).
- het product zal binnen de 14 dagen na ontvangst worden omgeruild of het aankoopbedrag zal worden teruggestort exclusief (pro-rata) verzendingskosten.

Miete Confiete behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel ten gevolge van verkeerd gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden. Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten voor producten die op "specificatie" zijn gemaakt; maat- en confectiewerk. Idem voor goederen die verkocht worden van de rol (per meter).

5. Kwaliteit en onderhoud van de producten
Veel producten zijn met de grootste zorg handgemaakt en vervaardigd uit kwaliteitsvolle materialen. Toch kunnen ze het best op een zo laag mogelijke temperatuur in de wasmachine gewassen worden om het risico op kleurenverlies en krimpen te vermijden. Laat ze daarna natuurlijk drogen. Stop ze niet in de droogkast !

6. Aansprakelijkheid
Miete Confiete kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Miete Confiete verkochte producten. Miete Confiete aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.De kleuren op een beeldscherm kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren van de artikelen. Miete Confiete probeert de artikelen zo correct mogelijk te beschrijven maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor afwijkingen.

7. Garantie - Klachten
Miete Confiete garandeert dat alle geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals deze door beide partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Veel artikelen zijn met de grootste zorg met de hand gemaakt, waardoor er kleine verschillen in afwerking of afmetingen kunnen zitten. Mocht er echt iets mis zijn met het product dan kunnen we altijd in overleg tot een oplossing komen. Indien klachten van de afnemer door Miete Confiete gegrond worden bevonden, zal de onderneming naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen, of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de onderneming zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Miete Confiete voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Procedure(s) i.v.m. klachten: We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@mieteconfiete.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Sinds 2019 is Miete Confiete aangesloten bij Webwinkel KEUR - het keurmerk dat meer transparantie en veiligheid brengt in de markt van het online winkelen. Zij controleren of de aangesloten leden voldoen aan wetgeving en belangrijke informatie op een duidelijk manier op hun webwinkel vermelden.

8. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen op de internetsite van Miete Confiete gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Idem voor gegevens zoals gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. Het is mogelijk dat Miete Confiete op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Miete Confiete is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10. Privacy
Alle persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van bestellingen en zullen - zonder uitdrukkelijke toestemming - nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

11. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd.

modelformulier herroepingsrecht:
http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/mieteconfiete/files/nl_nl_1_Modelformulier%20voor%20herroeping%20Miete%20Confiete.pdf(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2023 Miete Confiete | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel